menu Home Wie ben ik Wat doe ik Blog Contact
Yellow Socks

Ingrediënten voor geslaagde gedragsverandering

Wanneer je niet meer in staat bent om een situatie te veranderen, word je uitgedaagd om jezelf te veranderen. Dat heb ik aan den lijve ondervonden. Maar als je de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, veranderen de dingen waarnaar je kijkt. Laat dit nou net zijn wat ik ook als coach doe: mensen helpen om op een andere manier naar een situatie en hun gedrag te kijken.Ik hanteer daarbij een hele simpele stelregel: accepteer wat niet te veranderen valt, verander wat te veranderen is. Er zijn nou eenmaal dingen die je niet kunt veranderen omdat je er geen invloed op hebt, wel de manier waarop je ernaar kijkt en hoe je ermee omgaat. Maar wat zijn nou essentiële ingrediënten van een geslaagde gedragsverandering?

Willen

Of je iets wilt hangt af van verschillende factoren. Ben je ervan overtuigd dat verandering ook iets oplevert? Kun je ook zaken behouden, zodat niet alles op de helling komt te staan? Bedenk dat je motivatie om te blijven doen wat je altijd al deed hardnekkig is. Enerzijds om te vermijden dat een andere situatie 'pijn' doet en anderzijds omdat doen wat je altijd al deed ook direct voordeel oplevert. Dat wordt ook weleens aangeduid als ‘ziektewinst’. Iets willen betekent dus ook uit je comfort zone stappen en verder durven kijken dan je eigen grenzen.

Durven

Dit heeft te maken met overtuigingen. Bijvoorbeeld hoe kijk je zelf naar fouten? Moet je van jezelf alles perfect doen vanaf de eerste keer? Ergens bang voor zijn of angst is heel normaal. Angst is een natuurlijk mechanisme om adequaat te reageren op gevaarlijke situaties. Je lichaam komt dan in een staat van paraatheid. 'Gewone' angst kan echter ook omslaan in irrationele gedachten of irrationeel gedrag. Faalangst is daarvan een mooi voorbeeld. Je angst staat dan niet meer in verhouding tot dat waar je bang voor bent. Weten waarvoor je bang bent en jezelf hierop uitdagen helpt bij gedragsverandering. Stel jezelf de vraag wat het ergste is dat er bij verandering kan gebeuren?

Kunnen

Kunnen gaat over de nodige kennis, vaardigheden en tools in handen hebben om het ook echt anders aan te pakken. Als men van jou verwacht dat je meer feedback gaat geven, maar je weet niet hoe je dat moet doen dan zal dat niet gebeuren. Stel jezelf de vraag wat jij nodig hebt om ook echt anders te doen.

Passen

"Iemand anders zijn, is een verspilling van de persoon die je bent", een mooie quote van Amerikaans singer-songwriter Kurt Cobain. In hoeverre past ander gedrag bij jou? Dit raakt jouw identiteit en waarden. Weten wie je bent, wat belangrijk voor jou is en waar je energie van krijgt, is essentieel. Jezelf uitdagen op bijvoorbeeld belangrijke levens- en werkwaarden kan daarbij helpen. Stel jezelf de vraag in hoeverre je deze in de toekomst kunt (blijven) benaderen. Wees je ervan bewust dat dit wat anders is dan het vermijden van iets dat niet belangrijk voor jou is; dit is een energievreter en kan er zelfs toe leiden dat je het contact met jezelf kwijtraakt.

Voor alle ingrediënten geldt dat niets goed of fout is. Belangrijk is dat je doet wat voor jou werkt en hiermee ook voeling houdt. Je gevoel liegt nooit namelijk. Tip bij gedragsverandering: leg de lat vooral op ooghoogte; zo kun je deze blijven zien!

‹ Vorige pagina