menu Wie ben ik Wat doe ik Contact
Yellow Socks

E-coaching

Afgelopen november was ik met een aantal collega e-coaches op het landgoed De Horst in Driebergen voor de verdiepingsmodule specialisatie e-coaching verzorgd door het Europees Instituut. Als Certified eCoach wilde ik de verdieping in om mij verder te professionaliseren als e-coach. Maar wat is dat eigenlijk, e-coaching. En is e-coaching net zo effectief en efficiënt als face-2-face coaching?E-coaching

Bij e-coaching staat de een-op-eeninteractie op afstand centraal waarbij direct contact (face-2-face) niet meer of incidenteel plaatsvindt. E-coaching, net als face-2-face coaching, heeft als doel effectieve begeleiding in te zetten die de juiste gedragsveranderingen teweegbrengt bij de cliënt. Kenmerkend voor e-coaching is dat de begeleiding online plaatsvindt. Er zijn 4 typen van e-coaching, waarbij ik mij in deze blog beperk tot mailcoaching (of geschreven coaching).

Effectiviteit en efficiëntie

Er wordt actief onderzoek gedaan naar de effecten van e-coaching. Ondanks dat het wetenschappelijke bewijs nog niet voor het grijpen ligt, kan vanuit de praktijk al wel een aantal belangrijke dingen over e-coaching gezegd worden.

  • E-coaching gaat sneller dan face-2-face coaching. Doordat je de frequentie van de dialoog kunt verhogen, kun je vaker contact met je coach hebben. Hierdoor kan het coachingsproces versnellen, kun je sneller tot de kern van je probleem komen en dus ook sneller jouw vooropgestelde doelen bereiken.
  • Er is bij e-coaching meer tijd dan in een face-2-face gesprek. De dialoog vindt asynchroon (niet gelijktijdig) plaats. Hierdoor hoef je niet meteen te antwoorden op een vraag van jouw coach. Je kunt alles rustig al schrijvend uiteenzetten en je structureert zo gelijk je gedachten. Dit werkt heel verhelderend. En het helpt je reflecteren, ook omdat je het hele proces vaker kunt nalezen.
  • Je kent je coach niet en daar heb je ook niet perse behoefte aan. Het geeft je een bepaalde sociale anonimiteit die er onder andere voor zorgt dat je je minder sociaal wenselijk opstelt. Het contact (en de relatie) is niet minder intensief dan bij face-2-face coaching, maar er is een afstand die vaak als zeer prettig en veilig wordt ervaren. Zo kom je sneller tot de kern van je vraagstuk en kun je minder last hebben van sociale schaamte of geremdheid.
  • Je bent met je coachingsproces bezig in een zelfgekozen ruimte en op een moment dat het jou het beste uitkomt. Hoe prettig en efficiënt tegelijkertijd! Je kunt reageren wanneer jij dat wilt en dat zorgt ook voor een betere focus in het proces.
  • De coach zelf is nauwelijks onderdeel van het proces. Hij of zij is er alleen in de teksten; de persoonlijkheid van de coach speelt een ondergeschikte rol in jouw leerproces.
  • Met e-coaching is het gemakkelijker om succes-ervaringen op te doen. Doordat je werkt met relatief kleine actiestappen. En dat maakt je leerproces natuurlijk extra prettig!
De kracht van het schrijven

In verschillende psychologische onderzoeken is aangetoond dat schrijven andere cognitieve processen in gang zet dan praten doet. Schrijven draagt bij aan de emotionele verwerking van dat waar je mee bezig bent. Het stimuleert je na te denken over je eigen handelen. Ook is het schrijven binnen een e-coachingstraject een repeterend, zichzelf herhalend proces met positief resultaat: je leest wat je schrijft, dit heeft invloed op je gedrag, wat dan weer invloed heeft op wat je de volgende keer zal schrijven, wat weer stimuleert tot reflectie. Mooi toch? En doordat alles zwart op wit staat is je hele coachingsproces altijd na te lezen.

Face-2-face coaching of e-coaching?

Dat blijft een persoonlijke keuze. E-coaching is niet beter dan face-2-face coaching, en andersom. Hoofdzakelijk is de gekozen coachvorm een manier om met elkaar te communiceren, de dialoog te voeren. Eén van de grote voordelen van e-coaching is natuurlijk dat het niet gebonden is aan tijd of plaats. Dat maakt het ook zo laagdrempelig. Ook kosten kunnen een rol spelen bij de keuze voor face-2-face coaching of e-coaching. Een e-coachingstraject is doorgaans voordeliger en toch minstens zo effectief.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van e-coaching? Schroom niet om contact met mij op te nemen!

‹ Vorige pagina